Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski 13.06.2014 r.

W związku z nieprecyzyjnymi informacjami medialnymi na temat transferu świadczeń kombatanckich za granicę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych komunikuje co następuje:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą.

Czytaj dalej...

Komunikat w sprawie pomocy pieniężnej przeznaczonej dla kombatantów i innych osób uprawnionych 01.08.2014 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki pomocy społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

Czytaj dalej...

70. rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 28.08.2014 r.

W dniu 28 sierpnia 2014 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski wziął udział w uroczystości z okazji 70. rocznicy Słowackiego Powstania Narodowego i Dnia Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej.

Czytaj dalej...

70. rocznica bitwy pod Falaise 24.08.2014 r.

W sierpniu 1944 roku wielka operacja aliantów rozpoczęta dwa miesiące wcześniej na plażach Normandii, dobiegała końca. Jej krwawym zwieńczeniem była bitwa pod Falaise, w której kluczową rolę odegrała 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka. Zajmując pozycje na wzgórzach Mont Ormel polska dywizja przez trzy dni trzymała w szachu jednostki niemieckie, zmuszone ostatecznie do kapitulacji.

Czytaj dalej...

70. rocznica zdobycia gmachu PAST-y 21.08.2014 r.

W dniu 20 sierpnia 2014 r. odbyły się obchody 70. rocznicy zdobycia gmachu PAST-y przez Powstańców Warszawskich. W uroczystościach rocznicowych udział wzięli m.in.: Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński, Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, harcerze i mieszkańcy Warszawy, weterani AK, w tym z batalionu „Kiliński”, który 70 lat temu przy wsparciu innych oddziałów powstańczych pokonał Niemców.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31