Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 26.05.2015 r.

Informujemy, iż w dniu 20 maja 2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 693 ogłoszona została ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Wkrótce zamieścimy szczegółowe informacje o przebiegu procedury zmierzającej do potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także informacje, komu – i na jakich zasadach – będą przyznawane świadczenia pieniężne na podstawie nowej ustawy.

Obchody 59. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. 27.06.2015 r.

26 czerwca 2015 r. Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska wzięła udział w obchodach 59. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Czytaj dalej...

Konkurs Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na projekt odznaki honorowej i legitymacji dla b. działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych 27.05.2015 r.

Urząd ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego:

- odznaki honorowej „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, zwanej dalej „odznaką”,

- legitymacji „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, zwanej dalej „legitymacją”,

które mają być wydawane przez nasz Urząd osobom określonym w art. 2 i 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 ro działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 693)na zasadach określonych w art. 6 tej ustawy.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne i prawne. Podmioty biorące udział w konkursie zobligowane są do złożenia projektu zarówno odznaki, jak i legitymacji – brak jest ograniczeń, co do liczby złożonych projektów. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 30 czerwca br., a zespół konkursowy ogłosi wyniki konkursu do dnia 6 lipca. Więcej informacji o konkursie można przeczytać tutaj

Nekrolog śp. Tomasza Skrzyńskiego 24.06.2015 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 19 czerwca 2015 roku zmarł w Krakowie 

ŚP
ppłk Tomasz Konstanty Skrzyński

urodzony 19 września 1923 roku w Krakowie.

Czytaj dalej...

90. rocznica urodzin płk. Jana Bąka 24.06.2015 r.

W dniu 23 czerwca 2015 roku Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych z okazji 90-lecia płk. Jana Bąka, Żołnierza Batalionów Chłopskich mieszkającego w Otwocku.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Biuletyn „Kombatant”

Archiwum wydań