Informacje o Urzędzie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki
  • przyznawanie uprawnień ustawowych
  • upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Aktualności

Uzyskiwanie uprawnień działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 05.08.2015 r.

Potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po wcześniejszym stwierdzeniu przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, iż osoba ubiegająca się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ustawy.

Czytaj dalej...

100. urodziny Marii Mireckiej-Loryś 07.02.2016 r.

Jubileusz 100. urodzin obchodziła Maria Mirecka-Loryś, zasłużona działaczka podziemia narodowego w latach 1939-1945, komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, członkini ZG Związku Polek w Ameryce oraz dyrektor Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Uroczystości odbyły się 6 lutego w Racławicach koło Niska.

Czytaj dalej...

Nekrolog śp. Stanisława Milczyńskiego 05.02.2016 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 26 stycznia 2016 roku zmarł w Toronto

ŚP
mjr Stanisław Milczyński ps.„Gryf”

urodzony 4 kwietnia 1918 roku w Poznaniu.

Czytaj dalej...

72. rocznica odbicia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby Gestapo w Jędrzejowie 03.02.2016 r.

W 72. rocznicę jednej z najbardziej spektakularnych akcji przeprowadzonych przez Żołnierzy AK w powiecie jędrzejowskim podczas II wojny światowej, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uczcił wraz z kombatantami i mieszkańcami Jędrzejowa ten brawurowy czyn. W wydarzeniu zorganizowanym 2 lutego 2016 roku przez starostę jędrzejowskiego, burmistrza Jędrzejowa oraz Koło Światowego Związku Żołnierzy AK, uczestniczyły także poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj dalej...

Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 01.02.2016 r.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powierzyła z dniem 1 lutego 2016 roku pełnienie obowiązków Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janowi Józefowi Kasprzykowi.

Czytaj dalej...

Archiwum

Kalendarium wydarzeń

Pon Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29